/  

Zaměstnání

Zaměstnání

Nedaří se Vám už dlouho získat zaměstnání a potřebujete s hledáním práce pomoc? Nemůžete pracovat na plný úvazek? Nemáte v zaměstnání vhodné podmínky pro výkon práce? Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok? Způsobil/a jste škodu v zaměstnání? Máte zdravotní či jiné překážky, které Vám znesnadňují pracovat?
Při ztrátě zaměstnání je nutné se do tří pracovních dnů zaregistrovat na příslušném úřadu práce Ikona externí odkaz Klatovy (uradprace.cz) do evidence žadatelů o zprostředkování zaměstnání.

Poradenství ohledně Vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Úřad práce Horažďovice Ikona externí odkaz Klatovy (uradprace.cz)

Úřad práce Klatovy Ikona externí odkaz Klatovy (uradprace.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen

Pomoc se zaměstnáváním osob se zdravotním omezením či duševním Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna (FOKUS – Písek, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociální terapeutická dílna | Fokus Písek (fokus-pisek.cz)

Terapeutické dílny (Motýl, z.ú.) Ikona externí odkaz Terapeutické dílny MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Pomoc v krizi

Ikona externí odkaz Krizové linky