/  

Vítání občánků

Vítání občánků

V případě vašeho zájmu se můžete se svými dětmi zúčastnit tradičního slavnostního vítání občánků. Součástí slavnostního vítání je fotografování dětí s rodinnými příslušníky a předání drobného dárku a pamětního listu. Samotný obřad se koná v prostorách zámku nebo v obřadní síni městského úřadu.

Přihlášky můžete podat na Odkaz uvnitř stránkyOdbor správní.

Kontakt

Jitka Stulíková
Městský úřad, Mírové nám. 1, Horažďovice
dveře č. 121
371 430 561

stulikova@muhorazdovice.cz