/   / Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Přehled uveřejněných probíhajících veřejných zakázek Města Horažďovice naleznete na profilu zadavatele na Ikona externí odkaz tomto odkazu.

Město Horažďovice  využívá k zadávání veřejných zakázek certifikovaný nástroj  Ikona externí odkaz e-zak.cz

Město Horažďovice
IČO: 00255513
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635275

 

Přihlášení / registrace

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím Ikona externí odkaz zaregistrujte se. Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.


Podrobné informace o ovládání systému naleznete v Dokumentuživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).
V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat Emailzakazky@muhorazdovice.cz