/  

Umírání

Umírání

Potýkáte se Vy nebo člen Vaší rodiny s velmi vážným či nevyléčitelným onemocněním? Rádi byste konec života strávili v rodinném prostředí obklopeni Vašimi blízkými? Chcete pečovat o vážně nemocného v domácím prostředí, doprovodit ho ke konci života a potřebujete s tím pomoc? Zemřel Vám někdo z blízkých a schází Vám podpora?

Poradenství ohledně vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Pomoc v krizi, psychická podpora

Ikona externí odkaz Krizové linky

Základní zdravotní úkony či ošetření prováděné doma

Charita Horažďovice Ikona externí odkaz Domácí zdravotní péče (charita.cz)

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy Ikona externí odkaz Advantis Medical – Advantis Medical

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Půjčovna kompenzačních pomůcek (charita.cz)

Poradna a půjčovna pomůcek (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty Ikona externí odkaz Půjčovna pomůcek – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Péče o nemocného v době nepřítomnosti pečující osoby

Terénní odlehčovací služby (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty) Ikona externí odkaz Terénní odlehčovací služby – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Hospicová péče a podpora pozůstalých

Domácí hospicová péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty) Ikona externí odkaz Domácí hospicová péče – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Hospicová péče – lůžková a ambulantní (Hospic svatého Lazara) Ikona externí odkaz www.hsl.cz

Poradna pro pozůstalé (Plzeňská zastávka, z.s.) Ikona externí odkaz www.plzenskazastavka.cz