/   / Svatební obřady

Svatební obřady

Svatební obřady

Sňatek v matričním obvodu města Horažďovice

hcete-li uzavřít manželství v matričním obvodu města Horažďovice, je nutné se dostavit nejpozději měsíc před osobně na Odkaz uvnitř stránkyOdbor Správní, kde domluvíte vyhovující termín sňatku (termíny svatebních obřadů zde - DOPLNIT odkaz). Při osobní návštěvě vyplní snoubenci „Dotazník k uzavření manželství". Snoubenci předkládají vždy rodné listy a platné občanské průkazy. Pokud je jeden ze snoubenců rozvedený nebo vdovec, musí předložit pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství nebo úmrtní list druhého manžela. Pokud žadatel uzavírá sňatek s cizím státním občanem, doporučujeme, aby se vždy předem informoval na kterémkoliv matričním úřadě o tom, jaké doklady opatřené dalšími vyššími ověřeními jsou v daném případě pro uzavření manželství vyžadovány.

Za pronájem velkého sálu nebo ostatních reprezentačních prostor Městského muzea v případě svatby se platí nájemné ve výši 3.000 Kč.

Církevní sňatek

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců.

 

 

Formuláře ke stažení

DokumentDotazník k uzavření manželství

DokumentŽádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

DokumentŽádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
Správní poplatky

dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • 1.000 Kč - Vydání povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu
  • 3.000 Kč - Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky
  • 2.000 Kč - Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
  • 500 Kč - Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizince
Kontakt – Odbor správní (matrika)

Hana Štěpánová
odbor správní
371 430 562
stepanova@muhorazdovice.cz