/   / Sociální služby

Sociální služby

Do obtížné životní situace se může dostat každý z nás. Ne vždy víme, jak danou situaci řešit, jak v ní postupovat. Tato sekce by Vám v tom měla pomoci. Najdete zde doporučení, jak v jednotlivých nepříznivých situacích postupovat, kde si vyřídit potřebné záležitosti, jaké služby Vám mohou pomoci a jak je kontaktovat.

 

 

 

 

V této webové sekci naleznete informace o nabídce sociálních a souvisejících služeb dostupných pro občany na Horažďovicku a o jejich plánování. Stránky vytvořilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městem Horažďovice v rámci projektu "Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku".

Projekt byl v letech 2020-2022 podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci OP Zaměstnanost (registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152).

 

Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Ikona externí odkaz www.centrumpribram.cz
Ikona telefonpobytová forma – 318 634 588


Charita Veselíčko

Ikona externí odkaz www.veselicko.charita.cz
(od ledna 2023 www.pisek.charita.cz)
Ikona telefonpobytová forma – 382 589 108


Městská charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.mchp.cz
Ikona telefonpobytová forma – 377 423 159, 731 433 106


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonpobytová forma – 383 323 238

Poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma – 602 555 493, 602 692 763


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonambulantní forma – 383 322 241

Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory Blatná

Ikona externí odkaz www.domovblatna.cz
Ikona telefonpobytová forma – 380 706 210


Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Ikona externí odkaz www.dhmirosov.cz
Ikona telefonpobytová forma – 371 511 236, 773 738 934


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonpobytová forma – 383 312 280, 383 321 199

Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Clementas Janovice

Ikona externí odkaz www.clementas.cz
Ikona telefonpobytová forma – 770 180 345


Sociální a zdravotní centrum Letiny

Ikona externí odkaz www.szcletiny.cz
Ikona telefonpobytová forma – 371 596 065


Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Ikona externí odkaz www.dhmirosov.cz
Ikona telefonpobytová forma – 371 511 234, 724 005 836


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonpobytová forma – 383 312 280

Poskytují terénní pomoc týraným osobám, které žili nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která je ohrožuje násilným chováním.

Diecézní charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.dchp.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma – 777 167 004

Poskytuje terénní pomoc při řešení velice akutní situace, kterou člověk může vnímat jako obtížně řešitelnou nebo dokonce jako životu ohrožující.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz www.diakoniezapad.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 733 414 421


Diecézní charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.dchp.cz
Ikona telefonterénní forma - 777 167 004

Poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonambulantní forma - 383 323 639

Je poskytováno terénní a ambulantní formou. Služba napomáhá lidem při řešení jejich nepříznivé situace poskytnutím informací a podporou osobám k navrácení do běžného chodu života.

Charita Horažďovice

Ikona externí odkaz https://horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 373 341 207


Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj

Ikona externí odkaz www.rodinnaporadna-strakonice.cz
Ikona telefonambulantní forma - 727 809 070


Bílý kruh bezpečí

Ikona externí odkaz www.bkb.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 773 551 311, 734 157 200


Diecézní charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.dchp.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 731 433 096


Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Ikona externí odkaz www.integracnicentra.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 377 223 157, 773 778 375, 725 874 976


Organizace pro pomoc uprchlíkům

Ikona externí odkaz www.opu.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 604 809 165, 730 875 627


Tichý svět

Ikona externí odkaz www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 607 086 461


VIDA

Ikona externí odkaz www.vidacr.cz
Ikona telefonterénní forma - 775 585 159


Člověk v tísni

Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 775 367 889


Centrum pro dětský sluch Tamtam

Ikona externí odkaz www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz
Ikona telefonambulantní forma - 734 674 844 (849)

Jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma - 602 555 493, 602 692 763


Charita Sušice

Ikona externí odkaz www.susice.charita.cz
Ikona telefonterénní forma - 731 402 910


Hospic sv. Jana N. Neumanna

Ikona externí odkaz www.hospicmarketa.cz
Ikona telefonterénní forma - 731 680 439

Je poskytována ambulantní a terénní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi. Usiluje o zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí, kompenzuje sníženou soběstačnost.

Charita Horažďovice

Ikona externí odkaz www.horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 373 341 207

Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou, zaměřena na podporu rodiny a dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb

Ikona externí odkaz www.rana-pece.cz
Ikona telefonterénní, ambulantní forma: 731 445 502


Centrum pro dětský sluch Tamtam

Ikona externí odkaz www.tamtam.cz
Ikona telefonterénní, ambulantní forma: 732 918 406


Motýl

Ikona externí odkaz www.motyl-plzen.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 725 427 926


Raná péče Kuk

Ikona externí odkaz www.ranapecekuk.eu
Ikona telefonterénní forma: 724 400 815

Služby jsou poskytovány terénní a ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Občanské sdružení Pro Cit

Ikona externí odkaz www.autismusprocit.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 777 700 767


Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma - 602 555 493, 602 692 763


Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz www.diakoniezapad.cz, www.rozvodsrespektem.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 733 614 645


Domus - Centrum pro rodinu

Ikona externí odkaz www.domus-cpr.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 733 733 062

Je poskytována ambulantní, terénní a pobytovou formou. Sociální rehabilitace pomáhá lidem směřovat k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností.

Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma - 602 692 763


Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-s-postizenim/jdeme-dal-pro-osoby-s-postizenim/
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 730 544 244


Fokus – Písek

Ikona externí odkaz www.fokus-pisek.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 778 519 769


Tichý svět

Ikona externí odkaz www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 607 086 461


Tyfloservis

Ikona externí odkaz www.tyfloservis.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 377 423 596

Jsou poskytovány pobytovou formou osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Ikona externí odkaz https://horazdovice.nemocnicepk.cz/socialni-sluzby/
Ikona telefonpobytová forma - 376 334 211

Jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejich účelem je pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Fokus – Písek

Ikona externí odkaz www.fokus-pisek.cz
Ikona telefonambulantní forma - 775 731 769


Motýl

Ikona externí odkaz www.motyl-plzen.cz
Ikona telefonambulantní forma - 723 158 470

Je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Ledovec

Ikona externí odkaz www.ledovec.cz
Ikona telefonterénní forma – 739 055 555, 373 034 455

Služba je poskytována terénní formou a může být poskytována anonymně. Pomáhá osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz www.diakoniezapad.cz
Ikona telefonterénní forma - 737 651 641


Organizace pro pomoc uprchlíkům

Ikona externí odkaz www.opu.cz
Ikona telefon604 809 165, 730 875 627

Je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Anděl Strážný

Ikona externí odkaz www.andelstrazny.eu
Ikona telefonterénní forma – 800 603 030, 773 745 667, 771 136 415

Jsou poskytovány terénní, popřípadě ambulantní formou. Služby pomáhají osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Tichý svět

Ikona externí odkaz www.tichysvet.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 607 086 461

Zde naleznete souhrnné informace k jednotlivým úřadům, jaké dávky lze na kterém úřadu vyřídit a odkazy na konkrétní stránky s bližšími informacemi.Při vyřizování záležitostí na Městském úřadu Horažďovice je možné pro on-line tlumočení do českého znakového jazyka využít tzv.
Odkaz uvnitř stránkyTichou linku.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městskýúřad Horažďovice
Odkaz uvnitř stránkyOdbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úřad práce ČR

Pro Horažďovicko je místněpříslušnýÚP ČR, Kontaktní pracovištěKlatovy, Dislokované
pracoviště Horaždovice Ikona externí odkaz Klatovy

Zprostředkování zaměstnání
Státní sociální podpora
Obecné informace o státní sociální podpoře Informace pro občany
Vzory vyplněných formulářůžádostí o dávky SSP Vzory vyplněných formulářů
Ikona externí odkaz Rodičovskýpříspěvek
Ikona externí odkaz Přídavek na dítě
Ikona externí odkaz Příspěvek na bydlení
Ikona externí odkaz Porodné
Ikona externí odkaz Pohřebné
Ikona externí odkaz Životní a existenční minimum
Hmotná nouze
Příspěvek na péči, sociální služby
Obecné informace o příspěvku na péči a sociálních službách Příspěvek na péči a sociální služby
Ikona externí odkaz Příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Obecné informace o dávkách pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro OZP
Ikona externí odkaz Příspěvek na mobilitu
Ikona externí odkaz Příspěvek na zvláštní pomůcku
Ikona externí odkaz Průkaz OZP
Dávky pěstounské péče platné od 1. 1. 2022

Ikona externí odkaz Náhradní výživné

Česká správa sociálního zabezpečení

Pro Horažďovicko je místněpříslušná Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy a odloučené
pracovištěv Sušici Ikona externí odkaz OSSZ Klatovy – Česká správa sociálního zabezpečení
Důchody
Dávky nemocenského pojištění

Často hledané informace (dávky, příspěvky atd.)

Ikona externí odkaz Rodičovský příspěvek
Ikona externí odkaz Přídavek na dítě
Ikona externí odkaz Příspěvek na bydlení
Ikona externí odkaz Porodné
Ikona externí odkaz Pohřebné
Ikona externí odkaz Příspěvek na živobytí
Ikona externí odkaz Doplatek na bydlení
Ikona externí odkaz Mimořádná okamžitá pomoc
Ikona externí odkaz Životní a existenční minimum
Ikona externí odkaz Příspěvek na péči a sociální služby
Ikona externí odkaz Příspěvek na mobilitu
Ikona externí odkaz Příspěvek na zvláštní pomůcku
Ikona externí odkaz Průkaz OZP
Ikona externí odkaz Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky (od 1. 1. 2022)
Ikona externí odkaz Žádost o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti
Ikona externí odkaz Práva a povinnosti uchazeče a zájemce
Ikona externí odkaz Starobní důchod
Ikona externí odkaz Invalidní důchod
Ikona externí odkaz Vdovský/vdoveckýdůchod
Ikona externí odkaz Sirotčí důchod
Ikona externí odkaz Nemocenské
Ikona externí odkaz Ošetřovné
Ikona externí odkaz Dlouhodobé ošetřovné
Ikona externí odkaz Peněžitá pomoc v mateřství
Ikona externí odkaz Otcovská
Ikona externí odkaz Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Zde naleznete přehled všech aktuálně platných zákonů týkajících se sociální oblasti. Zákony jsou řazeny podle číselného označení bez ohledu na rok vydání.

Ikona externí odkaz Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Ikona externí odkaz Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Ikona externí odkaz Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový)

Ikona externí odkaz Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Ikona externí odkaz Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Ikona externí odkaz Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Ikona externí odkaz Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Ikona externí odkaz Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Ikona externí odkaz Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Ikona externí odkaz Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Ikona externí odkaz Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Ikona externí odkaz Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Ikona externí odkaz Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Ikona externí odkaz Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů

Ikona externí odkaz Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Ikona externí odkaz Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Ikona externí odkaz Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 495/2012 Sb.

Ikona externí odkaz Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Ikona externí odkaz Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

Ikona externí odkaz Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Ikona externí odkaz Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě

Ikona externí odkaz Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Ikona externí odkaz Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Ikona externí odkaz Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Ikona externí odkaz Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Ikona externí odkaz Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Ikona externí odkaz Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Ikona externí odkaz Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Ikona externí odkaz Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Ikona externí odkaz Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Ikona externí odkaz Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Ikona externí odkaz Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Ikona externí odkaz Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků