/  

Snížená soběstačnost z důvodu nemoci, věku a zdravotního omezení

Snížená soběstačnost z důvodu nemoci, věku a zdravotního omezení

Máte zdravotní postižení nebo jste chronicky nemocní a nevíte si rady? Onemocněl někdo z Vaší rodiny a nevíte, jak mu zajistit potřebnou sociální anebo zdravotní péči? Trpíte dlouhodobým závažným onemocněním a potřebujete pomoc? Narodilo se Vám dítě s postižením a potřebujete pomoci s péčí?

Máte pochybnosti, zda se Vaše malé dítě vyvíjí dle očekávání? Pečujete o někoho z blízkých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a potřebujete si odpočinout? Hledáte vhodné pracovní nebo volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením?

Rádi byste zůstali i ve stáří co nejdéle doma, ale nevíte, jak to zvládnete? Potřebujete pomoc od druhých a nemáte nikoho, kdo by se o Vás postaral? Chcete zůstat aktivní i v seniorském věku? Sháníte bydlení se zajištěním pečovatelské služby? Potřebujete ve stáří celodenní pobytovou službu se zajištěním zdravotní péče nebo chcete s podporou služeb zůstat doma?

Poradenství ohledně vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Pomoc v krizové situaci

Ikona externí odkaz Krizové linky

Poradenství a pomoc pro děti s handicapem do 7 let

Raná péče (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) Ikona externí odkaz TAMTAM Raná péče

Raná péče Diakonie (Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb) Ikona externí odkaz Raná péče Diakonie - stránky Rané péče Diakonie (rana-pece.cz)

Raná péče (MOTÝL, z.ú.) Ikona externí odkaz Raná péče MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Raná péče Kuk, z.ú. Ikona externí odkaz Úvod | Raná péče Kuk, z.ú. (ranapecekuk.eu)

Péče o osobu v době nepřítomnosti pečující osoby

Odlehčovací služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.) Ikona externí odkaz Odlehčovací služba (centrumhajek.eu)

Odlehčovací služba (Charita Sušice) Ikona externí odkaz Odlehčovací služby (charita.cz)

Terénní odlehčovací služby (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty) Ikona externí odkaz Terénní odlehčovací služby – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Pírko pro osoby s postižením (Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Pírko pro osoby s postižením (diakoniezapad.cz)

Odlehčovací služba (Sociální služby města Sušice) Ikona externí odkaz Odlehčovací služba | Sociální služby Města Sušice (socialni-susice.cz)

Denní stacionář (Centrum Hájek, z.ú.) Ikona externí odkaz Denní stacionář (centrumhajek.eu)

MěÚSS Strakonice – Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Denní stacionář | Muss strakonice

Základní zdravotní úkony prováděné doma

Charita Horažďovice Ikona externí odkaz Domácí zdravotní péče (charita.cz)

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy Ikona externí odkaz Advantis Medical – Advantis Medical

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Půjčovna kompenzačních pomůcek (charita.cz)

Poradna a půjčovna pomůcek (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty Ikona externí odkaz Půjčovna pomůcek – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz

Zajištění pečovatelské služby v domácnosti, pobytu v domě s pečovatelskou službou

Charitní pečovatelská služba při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Pečovatelská služba (charita.cz)

Dům s pečovatelskou službou Horažďovice (OIRM Město Horažďovice; pečovatelskou službu zde poskytuje Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz ODBOR INVESTIC, ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Doprava osob (faktultativně v rámci pečovatelské služby)

Charita Horažďovice Ikona externí odkaz Pečovatelská služba (charita.cz)

Nepřetržité zajištění bezpečí osob s rizikem ohrožení zdraví či zhoršení zdravotního stavu

Tísňová péče (Anděl Strážný) Ikona externí odkaz Tísňová péče a monitorovací zařízení | Proč si vybrat Anděla Strážného (andelstrazny.eu)

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální služby (Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Ikona externí odkaz https://horazdovice.nemocnicepk.cz/socialni-sluzby/


Zajištění pobytového zařízení

Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace Ikona externí odkaz Kontakty – Domov pro seniory Blatná (domovblatna.cz)

Domov pro seniory (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě – Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Rybniční | Muss strakonice

MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Lidická (Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Lidická | Muss strakonice

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby – Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Domovy se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.) Ikona externí odkaz Clementas Janovice | Clementas

Domov se zvláštním režimem (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě – Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice – Domov se zvláštním režimem Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov se zvláštním režimem, Rybniční | Muss strakonice

Domov se zvláštním režimem (Sociální a zdravotní centrum Letiny, s.r.o.) Ikona externí odkaz SZC Letiny

Domov se zvláštním režimem (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby – Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace

Sociálně terapeutická dílna (FOKUS - Písek, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociální terapeutická dílna | Fokus Písek (fokus-pisek.cz) Terapeutické dílny (Motýl, z.ú.) Ikona externí odkaz Terapeutické dílny MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Sociální rehabilitace (CENTRUM HÁJEK, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociální rehabilitace (centrumhajek.eu)

Sociální rehabilitace (FOKUS – Písek, z.ú.) Ikona externí odkaz Ambulantní socialní rehabilitace | Fokus Písek (fokus-pisek.cz)

Sociální rehabilitace – Jdeme dál (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Jdeme dál pro osoby s postižením (diakoniezapad.cz)

Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) Ikona externí odkaz Plzeňský kraj | Tichý svět (tichysvet.cz)

Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s.) Ikona externí odkaz Sociální rehabilitace – Tyfloservis

Vzdělávání pro seniory

Aktivizační činnosti – fakultativně v rámci pečovatelské služby (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Pečovatelská služba (charita.cz)

Semináře pro seniory Jak na chytrý telefon nebo tablet, mobilní centrum pro seniory (Moudrá sovička, z.s.) Ikona externí odkaz Moudrá Sovička z.s. – Pomoc s prvním spuštěním a nastavením počítače, tabletu nebo telefonu (moudrasovicka.cz)

Univerzita třetího věku (Západočeská univerzita v Plzni) Ikona externí odkaz www.u3v.zcu.cz