/  

Řídící skupina

Úlohou řídící skupiny v rámci plánování sociálních služeb je dohled nad průběhem procesu, připomínkování a schvalování výstupůz pracovních skupin a komunitního plánu.

DokumentStatut a jednací řád řídící skupiny

Aktuální složení řídící skupiny

Hana Kalná, Město Horažďovice
Alena Průchová, Město Horažďovice
Jan Vavřička, Obec Pačejov
Petr Klásek, Obec Chanovice
Zdeněk Hlaváč, Město Nalžovské Hory
Eva Slavíčková, Městský úřad Horažďovice
Eva Holá, Městský úřad Horažďovice
Lucie Oudová, Městský úřad Horažďovice
Martin Grolmus, Nemocnice následné péče Horažďovice
Šárka Čáňová, Charita Horažďovice
Pavla Foster Skalová, Diakonie ČCE – středisko celostátních programůa služeb
Šárka Zeithamlová, ZŠ Horažďovice, Blatenská ulice
Tomáš Pollak, Dům dětí a mládeže

Jednání řídící skupiny a výstupy
1. jednání řídící skupiny – 16. 9. 2020

Dne 16. 9. 2020 se uskutečnilo 1. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku. Členové řídící skupiny byli seznámeni s harmonogramem a plánovanými aktivitami v rámci projektu a byl schválen aktualizovaný statut a jednací řád řídící skupiny a základní listina KPSS. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu – ke stažení níže.

Zápis z 1. jednání řídící skupiny
Statut a jednací řád řídící skupiny
Základní listina KPSS
2. jednání řídící skupiny – 16. 9. 2021

Dne 16. 9. 2021 se uskutečnilo 2. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku. Na setkání byly projednány a schváleny SWOT analýzy a vize rozvoje sociální oblasti na Horažďovicku, výstupy z mapování sociální oblasti a byla schválena témata průzkumů potřeb. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu – ke stažení níže. Jednotlivé projednané dokumenty jsou k dispozici v záložce dokumenty.

Zápis z 2. jednání řídící skupiny
3. jednání řídící skupiny – 13. 1. 2022

Dne 13. 1. 2022 se uskutečnilo 3. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku. Na setkání byly projednány návrhy katalogu sociálních služeb, informačních letáků a webové sekce. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu – ke stažení níže.

Zápis z 3. jednání řídící skupiny
4. jednání řídící skupiny – 11. 3. 2022

Dne 11. 3. 2022 se uskutečnilo 4. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku. Na setkání byla projednána a schválena struktura katalogu sociálních služeb a výběr organizací a subjektů pro uvedení do katalogu. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu – ke stažení níže.

Zápis ze 4. jednání řídící skupiny
Návrh struktury katalogu
Návrh seznamu služeb a organizací pro horažďovický katalog služeb
5. jednání řídící skupiny – 3. 5. 2022

Dne 3. 5. 2022 se uskutečnilo 5. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku. Na setkání byl projednán návrh strategické části komunitního plánu na období 20223–2025. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu – ke stažení níže.

6. jednání řídící skupiny – 26. 5. 2022

Dne 26. 5. 2022 se uskutečnilo 6. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku. Na setkání byly projednány a vypořádány připomínky došlé k návrhu komunitního plánu na období 2023–2025. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu – ke stažení níže.