/  

Problémy s výchovou, v rodině a vztazích

Problémy s výchovou, v rodině a vztazích

Máte partnerskou či rodinou krizi? Chcete se rozvést a nevíte, jak postupovat? Zažíváte komplikovaný rozvod? Nemůžete se dohodnout na péči o dítě? Neplatí Vám otec/matka výživné na dítě? Řešíte v rodině výchovné problémy? Je pro Vás péče o dítě příliš náročná? Má problém Vaše dítě s učením? Hledáte dostupné a nezávazné aktivity pro Vaše dítě? Chcete se stát pěstounem?

Pomoc pro rodiny s dětmi, řešení výchovných a vztahových problémů, informace o pěstounské péči

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Archa pro rodiny s dětmi (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Archa pro rodiny s dětmi (diakoniezapad.cz)

Sociálně aktivizační služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociálně aktivizační služba (centrumhajek.eu)

Sociálně aktivizační služby (Domus - centrum pro rodinu, z.s.) Ikona externí odkaz Domus (domus-cpr.cz)

Sociálně aktivizační služba (Občanské sdružení Pro Cit) Ikona externí odkaz O nás – Občanské sdružení ProCit (autismusprocit.cz)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz Rodinné poradenství – Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Diagnostický pobyt na základě soudního nařízení (Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna) Ikona externí odkaz DDÚ | DDÚ Plzeň (dduplzen.cz)

Středisko výchovné péče (Středisko výchovné péče Domažlice, odloučené pracoviště DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň) Ikona externí odkaz Home | Středisko výchovné péče Domažlice (svp-domazlice.cz)

Sociální poradenství (Psychiatrická nemocnice v Dobřanech) Ikona externí odkaz O nemocnici - PN v Dobřanech

Pomoc s řešením krize, šikany

Ikona externí odkaz Krizové linky

Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Intervenční centrum Plzeňského kraje (dchp.cz)

Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Plus pro lidi v krizové situaci (diakoniezapad.cz)

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Terénní krizová služba (dchp.cz)

Pomoc s dočasným ubytováním v případě krize

Azylový dům (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) Ikona externí odkaz Azylový dům – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (centrumpribram.cz)

MěÚSS Strakonice – Azylový dům (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Azylový dům | Muss strakonice

Azylový dům (Oblastní charita Klatovy) Ikona externí odkaz Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (charitakt.cz) Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Městská charita Plzeň) Ikona externí odkaz Adresář (mchp.cz)

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (Charita Veselíčko) Ikona externí odkaz Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (charita.cz)

Doprovázení pěstounských rodin a náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče (Domus – Centrum pro rodinu, z.s.) Ikona externí odkaz Náhradní rodinná péče | Domus (domus-cpr.cz)

Náhradní rodinná péče – doprovázení v pěstounství (LATUS pro rodinu, o.p.s.) Ikona externí odkaz Informace o službě – LATUS pro rodinu

Centrum pomoci Střecha – doprovázení pěstounských rodin (Salesiánské středisko mládeže) Ikona externí odkaz Centrum pomoci Střecha | sdbplzen.cz

Poradenství a pomoc pro děti s handicapem do 7 let

Raná péče (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) Ikona externí odkaz TAMTAM Raná péče

Raná péče Diakonie (Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb) Ikona externí odkaz Raná péče Diakonie - stránky Rané péče Diakonie (rana-pece.cz)

Raná péče (MOTÝL, z.ú.) Ikona externí odkaz Raná péče: MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Raná péče Kuk, z.ú. Ikona externí odkaz Úvod | Raná péče Kuk, z.ú. (ranapecekuk.eu)

Pomoc se začleněním dítěte s handicapem

Denní stacionář (Centrum Hájek, z.ú.) Ikona externí odkaz Denní stacionář (centrumhajek.eu)

MěÚSS Strakonice – Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Denní stacionář | Muss strakonice

Speciální třída (ZŠ Blatenská 540, Horažďovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Blatenská - speciální třídy (horazdovice.cz)

Trávení volného času dětí

Hernička a mateřské centrum Dráčkov Ikona externí odkaz Mateřské centrum Dráčkov (webnode.cz)

Mateřské centrum Horažďovice (Křesťanské společenství) Ikona externí odkaz Mateřské centrum Horažďovice | Facebook