/  

Pracovní skupiny a veřejná setkání

Pracovní skupinou nebo také setkáním "u kulatého stolu" jsou jednání zaměřená na hledání řešení nedostatkův sociální oblasti regionu Horažďovicka. Účast na těchto jednáních je otevřena pro kohokoliv – zástupce či pracovníky obcí a měst, pracovníkůposkytovatelůslužeb nebo dalších organizací či pro zástupce veřejnosti. Kdokoliv má právo podílet se na řešení sociální situace či přinést do diskuze nové téma. V rámci komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnila také setkání ke konkrétnímu tématu s menším, uzavřeným okruhem účastníků.

DokumentJednací řád pracovních skupin

Setkání pracovních skupin a výstupy
Setkání pracovních skupin – 4. 5. 2021

V lednu 2021 se uskutečnilo setkání se zástupci města a sociálního odboru a pracovnicí MAS Pošumaví k možnostem financování aktivit z OPZ+. Více informací naleznete v dokumentech níže.

SWOT analýza
Vize sociální oblasti na Horažďovicku
Setkání pracovních skupin – 24. 6. 2021

V červnu 2021 se uskutečnila další setkání "u kulatého stolu" v rámci plánování rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku. Na setkáních proběhla diskuze nad jednotlivými potřebami v sociální oblasti zvlášť pro cílovou skupinu „senioři a osoby se zdravotním postižením“ a „děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením“. Byla také projednána možná zaměření průzkumů potřeb občanů/uživatelů služeb. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Setkání pracovních skupin – 5. 10. 2021 – sociální bydlení

V říjnu 2021 se uskutečnilo setkání "u kulatého stolu" na téma sociální bydlení. Na setkání byl prezentován projekt „Víc než jen bydlení“ a zkušenosti z provozování prostupného sociálního bydlení v Rokycanech. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Setkání pracovních skupin – 1. 11. 2021 – informovanost

Na začátku listopadu 2021 se uskutečnila dvě setkání "u kulatého stolu". Tématem skupiny zaměřené na seniory a osoby se zdravotním postižením byly služby pro osoby s duševním onemocněním a informace o reformě psychiatrické péče. Tématem pro skupinu zaměřenou na děti, mládež, rodiny a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením byla prezentace dobré praxe při řešení nezaměstnanosti na Poběžovicku. Na obou setkáních se také řešilo téma informovanost o sociální problematice. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Setkání pracovní skupiny - 6. 1. 2022

Na začátku nového roku se uskutečnilo setkání „u kulatého stolu“ na téma možnosti připravovaného dotačního programu OPZ+ určeného místním akčním skupinám. Na setkání proběhla také prezentace sociálních služeb, např. Tichý svět, Anděl Strážný, či Bílý kruh bezpečí. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Zápis ze setkání 6. 1. 2022
Prezentace Tichý svět
Prezentace Anděl Strážný
Prezentace Moudrá Sovička
Prezentace Bílý kruh bezpečí
Prezentace MAS Pošumaví - OPZ+
OPZ+ - podporované aktivity
Setkání k financování z OPZ+ - 13. 1. 2022

V lednu 2021 se uskutečnilo setkání se zástupci města a sociálního odboru a pracovnicí MAS Pošumaví k možnostem financování aktivit z OPZ+. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Setkání pracovních skupin - 24. 2. 2022

V únoru 2022 se uskutečnilo společné setkání „u kulatého stolu“, na kterém byly představeny sociální služby (např. Centrum duševního zdraví Klatovy, Člověk v tísni) a projednány další podněty pro rozvoj regionu v sociální oblasti (financování sociálních služeb, zdravotní péče a další). Více informací naleznete v dokumentech níže.

Setkání pracovních skupin - 24. 3. 2022

V březnu 2022 pokračovalo setkávání pracovních skupin – uskutečnilo se společné setkání „u kulatého stolu“, na kterém byly představeny sociální služby (např. Centrum Hájek, Domácí hospic sv. Markéty, odlehčovací služba Charity Sušice) a byly projednány výstupy z průzkumu potřeb pečujících osob na Horažďovicku. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Setkání pracovních skupin - 28. 4. 2022

V dubnu 2022 se uskutečnilo společné setkání „u kulatého stolu“, na kterém byly projednány návrhy opatření a aktivit komunitního plánu pro období 2023–2025. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Setkání pracovní skupiny - 3. 5. 2022 – senior taxi

V květnu 2022 se uskutečnilo setkání „u kulatého stolu“ na téma senior taxi na Horažďovicku. Více informací naleznete v dokumentech níže.

Veřejné setkání - 10. 5. 2022

10. května se od 15.00 hod. uskutečnilo v Horažďovicích veřejné setkání v rámci plánování rozvoje sociálních služeb. Na setkání byly představeny některé služby, které mohou obyvatelé Horažďovicka využít, pokud se ocitnou v těžké životní situaci. Dále byl také představen návrh plánu rozvoje těchto služeb na roky 2023–2025. Více informací naleznete v dokumentech níže.