/   / Městské muzeum

Městské muzeum

Zde je prohlídka zámeckých prostor propojená s muzejními expozicemi, sezónními výstavami a galerií. Ve vstupu do muzea sídlí i Informační turistické centrum.

Vedle nejreprezentativnějšího velkého sálu s freskami můžete navštívit i sál malý, zámecký pokoj s krásnou – v roce 2020 zrestaurovanou – nástropní freskou, projdete se parohovou chodbou a prohlédnete si kapli. Je možné vystoupat i do věže, ze které je rozhled do okolí. Celý zámek si můžete prohlížet sami, nebo využít pravidelných (vždy v celou hodinou konaných) prohlídek s průvodkyní.

V nejnižším podlaží se nalézá interaktivní dílna pošumavských řemesel a expozice národopisu. V sousedství multifunkčního sálu, s kapacitou sta míst, je umístěna i stálá expozice prácheňských marionet. V sále má trvalou loutkovou scénu divadelní spolek TYJÁTR Horažďovice. Divadelní sezóna je cca od října do března, pravidelná páteční loutková představení se střídají s přednáškami a doplňkovým programem muzea. Loutky jsou přístupné celoročně, jsou vystaveny na kolotoči, který pro ně byl vyroben na míru a umožňuje i poslech ukázek některých jejich hlasů.

V jižním křídle zámku je možné vidět (od 23. dubna 2022) novou stálou expozici „Myslí a kladivem“, která představí minerály, hornictví, perly a zlato horního Pootaví, a expozici alpských minerálů „Diagnóza krystal“ pana Aleše Červeného. Je odtud přístupné i malé lapidárium muzea v podloubí, kde se přes léto konají koncerty či divadelní představení.
Další informace naleznete na Ikona externí odkaz stránkách muzea.

Kontakt

Městské muzeum Horažďovice
Turistické informační centrum
MapaMírové náměstí 11 – zámek
341 01 Horažďovice

Ikona telefon+420 371 430 634
Emailic@muzeumhd.cz
Ikona externí odkaz www.muzeumhd.cz