/  

Městská policie

Kontakt

MapaMírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Ikona telefonkancelář +420 371 430 539
(během výkonu služby)

Ikona telefonhlídka +420 724 333 630
(během výkonu služby)

Emailpolicie@muhorazdovice.cz

Osobavedoucí Libor Chlan
Emailchlan@muhorazdovice.cz

 

V době, kdy směna Městské policie Horažďovice není obsazena, je v nutných případech potřeba obrátit se na Policii ČR (Obvodní odd. Policie ČR Horažďovice, telefon 974 334 722 nebo linka tísňového volání 158).

Dokumenty
Informace - Městský kamerový dohlížecí systém 2019 11.11.2019    PDF
Městský kamerový dohledový systém 17.03.2017    PDF
Školení Městské policie Horažďovice v oblasti první pomoci 30.12.2015    PDF
Zásady parkování z pohledu složek IZS 14.10.2015    PDF
Zásady bezpečného chování 14.10.2015    PDF
Záchytné kotce Městské policie Horažďovice 14.10.2015    PDF
Úkoly Městské policie Horažďovice 14.10.2015    PDF
Nevhodné chování 14.10.2015    PDF
Chodec a dopravní předpisy 14.10.2015    PDF
Cyklista a zásady jízdy na kole 14.10.2015    PDF