/   / Městská heraldika

Městská heraldika

Znak města

Město Horažďovice disponuje historickým znakem města, který je zahrnut do kompendia historických městských znaků České republiky z roku 1985 (Jiří Čarek, „Městské znaky v českých zemích“) - to znamená do publikace, jež má status metodicky závazné autority pro Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který znaky prezentované v kompendiu považuje obecně za historické a platné.

DokumentNávrh  vlajky  a historický znak města Horažďovice


Logo města

Horažďovice / perla Otavy

PDF, EPS, JPG, PNG
[ZIP 1,1 MB]