/  

Mám problém

V případě akutního problému využijte čísla tísňového volání

Ikona telefon112 (SOS)
Ikona telefon150 (hasiči)
Ikona telefon155 (záchranná služba)
Ikona telefon158 (policie ČR)
Ikona telefon371 430 539, 724 333 630 (městská policie Horažďovice)

Trápí vás nějaký sociální problém a nevíte, na koho se můžete obrátit o pomoc?
Ať už se jedná o problémy s bydlením, financemi, s péčí o blízkou o osobu či o jiný problém, v seznamu níže můžete nalézt tu správnou organizaci a službu, která Vám pomůže.

Případně také můžete využít rychlou telefonickou pomoc

Linka bezpečí (bezplatná nonstop linka) • pomoc pro děti a mládež do 25 let v jejich krizových situacích, NONSTOP, celorepublikově, bezplatně Ikona telefon116 111

Linka první psychické pomoci (bezplatná nonstop linka) • pomoc pro dospělé, kteří jsou v krizi a jejich blízké, NONSTOP, celorepublikově, bezplatně Ikona telefon116 123

Pražská linka důvěry • pomoc pro celou populaci, NONSTOP, celorepublikově, 
dle běžného tarifu Ikona telefon222 580 697

Linky důvěry v ČR Ikona externí odkaz https://www.capld.cz/linky-duvery-cr/ – seznam linek důvěry aktuálně sdružených v České asociaci pracovišť linek důvěry (ČAPLD). Celkem se jedná o 26 pracovišť (existují i další pracoviště, která poskytují telefonickou krizovou pomoc, která nejsou členy ČAPLD a proto nejsou na tomto webu uvedena)

Linka důvěry Ledovec
pomoc pro celou populaci, 8.00– 24.00, dle běžného tarifu 
Ikona telefon2373 034 455 nebo Ikona telefon739 055 555

Intervenční centrum Plzeňského kraje
pomoc obětem domácího násilí Ikona telefon777 167 004

Osobám se sluchovým a zrakovým omezením mohou zprostředkovat pomoc
v níže uvedených oblastech tyto služby

Odborné sociální poradenství (Tichý svět, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) Ikona externí odkaz TAMTAM Sociální poradna

Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s.) Ikona externí odkaz Sociální rehabilitace – Tyfloservis

Tlumočnické služby (Tichý svět, o.p.s.) Ikona externí odkaz Tlumočnické služby / Tichý svět

On-line tlumočení do znakového jazyka – TICHÁ LINKA (Tichý svět, o.p.s.) Tlumočnické služby (Tichý svět, o.p.s.) Ikona externí odkaz Tichá linka - Tlumočení znakového jazyka a přepis (tichalinka.cz) je dostupné na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice

Bydlení

Nemáte, jak platit nájem? Žijete v nevyhovujícím bydlení? Hrozí Vám vystěhování? Ocitli jste se na ulici? Musíte opustit bydlení kvůli domácímu násilí? Je pro Vás těžké starat se o domácnost? Postihla Vás nenadálá živelná událost a byt je náhle neobyvatelný? Potřebujete poradit, jak zajistit bydlení? Máte sníženou soběstačnost a hledáte vhodné bydlení se zajištěním pečovatelské služby nebo jiné podpůrné služby?

Poradenství ohledně Vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň (Bílý kruh bezpečí, z.s.) Ikona externí odkaz Plzeň (bkb.cz)

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) Ikona externí odkaz TAMTAM Sociální poradna

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Pomoc v krizových situacích

Ikona externí odkaz Krizové linky

Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Intervenční centrum Plzeňského kraje (dchp.cz)

Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Plus pro lidi v krizové situaci (diakoniezapad.cz)

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Terénní krizová služba (dchp.cz)

Pomoc s dočasným bydlením

Azylový dům (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) Ikona externí odkaz Azylový dům - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (centrumpribram.cz)

MěÚSS Strakonice - Azylový dům (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Azylový dům | Muss strakonice

Azylový dům (Oblastní charita Klatovy) Ikona externí odkaz Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (charitakt.cz)

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Městská charita Plzeň) Ikona externí odkaz Adresář (mchp.cz)

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (Charita Veselíčko) Ikona externí odkaz Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (charita.cz)

MěÚSS Strakonice - Noclehárna pro osoby bez přístřeší (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Noclehárna | Muss strakonice

Sociálně integrační byt (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Hlavní stránka (charita.cz)

Žádost o městský či obecní byt směřujte na obecní či městský úřad dané obce

Odbor investic, rozvoje a majetku města (městský úřad Horažďovice) Ikona externí odkaz ODBOR INVESTIC, ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Nepřetržité zajištění bezpečí osob s rizikem ohrožení zdraví či zhoršení zdravotního stavu

Tísňová péče (Anděl Strážný) Ikona externí odkaz Tísňová péče a monitorovací zařízení | Proč si vybrat Anděla Strážného (andelstrazny.eu)

Osoby se sníženou soběstačností mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou či o umístění v některé z pobytových služeb (např. Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením)

Ikona externí odkaz Odbor investic, rozvoje a majetku města (městský úřad Horažďovice) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)
Žádost o umístění v DPS Ikona externí odkaz ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA. | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace Ikona externí odkaz Kontakty - Domov pro seniory Blatná (domovblatna.cz)

Domov pro seniory (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě - Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Rybniční | Muss strakonice

MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory Lidická (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Lidická | Muss strakonice

Domovy se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.) Ikona externí odkaz Clementas Janovice | Clementas

Domov se zvláštním režimem (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě - Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice - Domov se zvláštním režimem Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov se zvláštním režimem, Rybniční | Měuss strakonice

Domov se zvláštním režimem (Sociální a zdravotní centrum Letiny, s.r.o.) Ikona externí odkaz SZC Letiny

Domov se zvláštním režimem (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby - Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby – Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Cizinci, uprchlictví

Jste uprchlíkem z jiné země? Jste cizinec a nedokážete se v ČR dorozumět? Neorientujete se v českém prostředí? Potřebujete pomoci v kontaktu s českými úřady? Pracujete ve špatných podmínkách, nedostáváte zaplaceno? Potřebujete pomoci při vyřízení základních dokladů pro pobyt v ČR?

Poradenství ohledně Vaší situace, právní poradenství, kurzy českého jazyka, vzdělávací akce, doprovázení

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Poradna pro cizince (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Poradna pro cizince (dchp.cz)

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj – CPIC (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR) Ikona externí odkaz Plzeňský kraj (integracnicentra.cz)

Odborné sociální poradenství (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.) Ikona externí odkaz Organizace pro pomoc uprchlíkům – OPU Plzeň

Terénní programy (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.) Ikona externí odkaz Organizace pro pomoc uprchlíkům – Terénní programy (opu.cz)

Pomoc uprchlíkům

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině – Plzeňský kraj (KACPU PMK) (Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině) Ikona externí odkaz Seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Dluhy a finanční problémy

Nemáte dost peněz na základní životní potřeby? Máte potíže s hospodařením s penězi? Nemůžete splácet dluhy? Nemáte přehled o všech svých dluzích? Hrozí Vám exekuce nebo již nějakou máte? Zvažujete oddlužení?


Potřebné informace k dluhové problematice můžete nalézt na Ikona externí odkaz Jak přežít dluhy (jakprezitdluhy.cz)

Dluhové poradenství

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni) Ikona externí odkaz Individuální poradenství – Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Základní dluhové poradenství, pomoc s komunikací s věřiteli

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Pomoc v krizových situacích

Ikona externí odkaz Krizové linky

Práce s rodinou

Archa pro rodiny s dětmi (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Archa pro rodiny s dětmi (diakoniezapad.cz)

Sociálně aktivizační služby (Domus – centrum pro rodinu, z.s.) Ikona externí odkaz Sanace rodiny | Domus (domus-cpr.cz)

Terén pro ohrožené osoby (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Terén pro ohrožené osoby (diakoniezapad.cz)

Potravinová pomoc

Materiální a potravinová pomoc (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Materiální a potravinová pomoc (charita.cz)

Problémy s výchovou, v rodině a vztazích

Máte partnerskou či rodinou krizi? Chcete se rozvést a nevíte, jak postupovat? Zažíváte komplikovaný rozvod? Nemůžete se dohodnout na péči o dítě? Neplatí Vám otec/matka výživné na dítě? Řešíte v rodině výchovné problémy? Je pro Vás péče o dítě příliš náročná? Má problém Vaše dítě s učením? Hledáte dostupné a nezávazné aktivity pro Vaše dítě? Chcete se stát pěstounem?

Pomoc pro rodiny s dětmi, řešení výchovných a vztahových problémů, informace o pěstounské péči

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Archa pro rodiny s dětmi (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Archa pro rodiny s dětmi (diakoniezapad.cz)

Sociálně aktivizační služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociálně aktivizační služba (centrumhajek.eu)

Sociálně aktivizační služby (Domus - centrum pro rodinu, z.s.) Ikona externí odkaz Domus (domus-cpr.cz)

Sociálně aktivizační služba (Občanské sdružení Pro Cit) Ikona externí odkaz O nás – Občanské sdružení ProCit (autismusprocit.cz)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz Rodinné poradenství – Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Diagnostický pobyt na základě soudního nařízení (Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna) Ikona externí odkaz DDÚ | DDÚ Plzeň (dduplzen.cz)

Středisko výchovné péče (Středisko výchovné péče Domažlice, odloučené pracoviště DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň) Ikona externí odkaz Home | Středisko výchovné péče Domažlice (svp-domazlice.cz)

Sociální poradenství (Psychiatrická nemocnice v Dobřanech) Ikona externí odkaz O nemocnici - PN v Dobřanech

Pomoc s řešením krize, šikany

Ikona externí odkaz Krizové linky

Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Intervenční centrum Plzeňského kraje (dchp.cz)

Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Plus pro lidi v krizové situaci (diakoniezapad.cz)

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Terénní krizová služba (dchp.cz)

Pomoc s dočasným ubytováním v případě krize

Azylový dům (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) Ikona externí odkaz Azylový dům – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (centrumpribram.cz)

MěÚSS Strakonice – Azylový dům (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Azylový dům | Muss strakonice

Azylový dům (Oblastní charita Klatovy) Ikona externí odkaz Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (charitakt.cz) Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Městská charita Plzeň) Ikona externí odkaz Adresář (mchp.cz)

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (Charita Veselíčko) Ikona externí odkaz Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (charita.cz)

Doprovázení pěstounských rodin a náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče (Domus – Centrum pro rodinu, z.s.) Ikona externí odkaz Náhradní rodinná péče | Domus (domus-cpr.cz)

Náhradní rodinná péče – doprovázení v pěstounství (LATUS pro rodinu, o.p.s.) Ikona externí odkaz Informace o službě – LATUS pro rodinu

Centrum pomoci Střecha – doprovázení pěstounských rodin (Salesiánské středisko mládeže) Ikona externí odkaz Centrum pomoci Střecha | sdbplzen.cz

Poradenství a pomoc pro děti s handicapem do 7 let

Raná péče (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) Ikona externí odkaz TAMTAM Raná péče

Raná péče Diakonie (Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb) Ikona externí odkaz Raná péče Diakonie - stránky Rané péče Diakonie (rana-pece.cz)

Raná péče (MOTÝL, z.ú.) Ikona externí odkaz Raná péče: MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Raná péče Kuk, z.ú. Ikona externí odkaz Úvod | Raná péče Kuk, z.ú. (ranapecekuk.eu)

Pomoc se začleněním dítěte s handicapem

Denní stacionář (Centrum Hájek, z.ú.) Ikona externí odkaz Denní stacionář (centrumhajek.eu)

MěÚSS Strakonice – Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Denní stacionář | Muss strakonice

Speciální třída (ZŠ Blatenská 540, Horažďovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Blatenská - speciální třídy (horazdovice.cz)

Trávení volného času dětí

Hernička a mateřské centrum Dráčkov Ikona externí odkaz Mateřské centrum Dráčkov (webnode.cz)

Mateřské centrum Horažďovice (Křesťanské společenství) Ikona externí odkaz Mateřské centrum Horažďovice | Facebook

Psychická krize

Máte pocit, že nevíte, jak dál? Trápí Vás deprese či úzkosti? Potýkáte se s duševním onemocněním? Potřebujete si s někým o svých problémech popovídat? Zažíváte nebo jste zažili náročnou životní situaci či živelnou katastrofu (nehoda, požár, povodeň) a těžce se s tím vyrovnáváte? Zažíváte vypjatou situaci v souvislosti s úmrtím blízkého člověka, šikanou ve škole, domácím násilím, rozvodem či narozením dítěte či jinou náročnou situací? Potřebujete Vy nebo někdo s duševním onemocněním celodenní péči v pobytovém zařízení?

Poradenství ohledně Vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Celodenní péče pro osoby s duševním onemocněním

Domovy se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.) Ikona externí odkaz Clementas Janovice | Clementas

Domov se zvláštním režimem (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě – Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice – Domov se zvláštním režimem Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov se zvláštním režimem, Rybniční | Muss strakonice

Domov se zvláštním režimem (Sociální a zdravotní centrum Letiny, s.r.o.) Ikona externí odkaz SZC Letiny

Domov se zvláštním režimem (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby - Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby – Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Pomoc v krizových situacích

Ikona externí odkaz Krizové linky

Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Intervenční centrum Plzeňského kraje (dchp.cz)

Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Plus pro lidi v krizové situaci (diakoniezapad.cz)

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Terénní krizová služba (dchp.cz)

Snížená soběstačnost z důvodu nemoci, věku a zdravotního omezení

Máte zdravotní postižení nebo jste chronicky nemocní a nevíte si rady? Onemocněl někdo z Vaší rodiny a nevíte, jak mu zajistit potřebnou sociální anebo zdravotní péči? Trpíte dlouhodobým závažným onemocněním a potřebujete pomoc? Narodilo se Vám dítě s postižením a potřebujete pomoci s péčí?

Máte pochybnosti, zda se Vaše malé dítě vyvíjí dle očekávání? Pečujete o někoho z blízkých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a potřebujete si odpočinout? Hledáte vhodné pracovní nebo volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením?

Rádi byste zůstali i ve stáří co nejdéle doma, ale nevíte, jak to zvládnete? Potřebujete pomoc od druhých a nemáte nikoho, kdo by se o Vás postaral? Chcete zůstat aktivní i v seniorském věku? Sháníte bydlení se zajištěním pečovatelské služby? Potřebujete ve stáří celodenní pobytovou službu se zajištěním zdravotní péče nebo chcete s podporou služeb zůstat doma?

Poradenství ohledně vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Pomoc v krizové situaci

Ikona externí odkaz Krizové linky

Poradenství a pomoc pro děti s handicapem do 7 let

Raná péče (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) Ikona externí odkaz TAMTAM Raná péče

Raná péče Diakonie (Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb) Ikona externí odkaz Raná péče Diakonie - stránky Rané péče Diakonie (rana-pece.cz)

Raná péče (MOTÝL, z.ú.) Ikona externí odkaz Raná péče MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Raná péče Kuk, z.ú. Ikona externí odkaz Úvod | Raná péče Kuk, z.ú. (ranapecekuk.eu)

Péče o osobu v době nepřítomnosti pečující osoby

Odlehčovací služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.) Ikona externí odkaz Odlehčovací služba (centrumhajek.eu)

Odlehčovací služba (Charita Sušice) Ikona externí odkaz Odlehčovací služby (charita.cz)

Terénní odlehčovací služby (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty) Ikona externí odkaz Terénní odlehčovací služby – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Pírko pro osoby s postižením (Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Pírko pro osoby s postižením (diakoniezapad.cz)

Odlehčovací služba (Sociální služby města Sušice) Ikona externí odkaz Odlehčovací služba | Sociální služby Města Sušice (socialni-susice.cz)

Denní stacionář (Centrum Hájek, z.ú.) Ikona externí odkaz Denní stacionář (centrumhajek.eu)

MěÚSS Strakonice – Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Denní stacionář | Muss strakonice

Základní zdravotní úkony prováděné doma

Charita Horažďovice Ikona externí odkaz Domácí zdravotní péče (charita.cz)

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy Ikona externí odkaz Advantis Medical – Advantis Medical

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Půjčovna kompenzačních pomůcek (charita.cz)

Poradna a půjčovna pomůcek (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty Ikona externí odkaz Půjčovna pomůcek – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz

Zajištění pečovatelské služby v domácnosti, pobytu v domě s pečovatelskou službou

Charitní pečovatelská služba při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Pečovatelská služba (charita.cz)

Dům s pečovatelskou službou Horažďovice (OIRM Město Horažďovice; pečovatelskou službu zde poskytuje Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz ODBOR INVESTIC, ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Doprava osob (faktultativně v rámci pečovatelské služby)

Charita Horažďovice Ikona externí odkaz Pečovatelská služba (charita.cz)

Nepřetržité zajištění bezpečí osob s rizikem ohrožení zdraví či zhoršení zdravotního stavu

Tísňová péče (Anděl Strážný) Ikona externí odkaz Tísňová péče a monitorovací zařízení | Proč si vybrat Anděla Strážného (andelstrazny.eu)

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální služby (Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Ikona externí odkaz https://horazdovice.nemocnicepk.cz/socialni-sluzby/


Zajištění pobytového zařízení

Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace Ikona externí odkaz Kontakty – Domov pro seniory Blatná (domovblatna.cz)

Domov pro seniory (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě – Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Rybniční | Muss strakonice

MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Lidická (Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Lidická | Muss strakonice

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby – Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Domovy se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.) Ikona externí odkaz Clementas Janovice | Clementas

Domov se zvláštním režimem (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě – Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice – Domov se zvláštním režimem Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov se zvláštním režimem, Rybniční | Muss strakonice

Domov se zvláštním režimem (Sociální a zdravotní centrum Letiny, s.r.o.) Ikona externí odkaz SZC Letiny

Domov se zvláštním režimem (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby – Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace

Sociálně terapeutická dílna (FOKUS - Písek, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociální terapeutická dílna | Fokus Písek (fokus-pisek.cz) Terapeutické dílny (Motýl, z.ú.) Ikona externí odkaz Terapeutické dílny MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Sociální rehabilitace (CENTRUM HÁJEK, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociální rehabilitace (centrumhajek.eu)

Sociální rehabilitace (FOKUS – Písek, z.ú.) Ikona externí odkaz Ambulantní socialní rehabilitace | Fokus Písek (fokus-pisek.cz)

Sociální rehabilitace – Jdeme dál (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Jdeme dál pro osoby s postižením (diakoniezapad.cz)

Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) Ikona externí odkaz Plzeňský kraj | Tichý svět (tichysvet.cz)

Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s.) Ikona externí odkaz Sociální rehabilitace – Tyfloservis

Vzdělávání pro seniory

Aktivizační činnosti – fakultativně v rámci pečovatelské služby (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Pečovatelská služba (charita.cz)

Semináře pro seniory Jak na chytrý telefon nebo tablet, mobilní centrum pro seniory (Moudrá sovička, z.s.) Ikona externí odkaz Moudrá Sovička z.s. – Pomoc s prvním spuštěním a nastavením počítače, tabletu nebo telefonu (moudrasovicka.cz)

Univerzita třetího věku (Západočeská univerzita v Plzni) Ikona externí odkaz www.u3v.zcu.cz

Umírání

Potýkáte se Vy nebo člen Vaší rodiny s velmi vážným či nevyléčitelným onemocněním? Rádi byste konec života strávili v rodinném prostředí obklopeni Vašimi blízkými? Chcete pečovat o vážně nemocného v domácím prostředí, doprovodit ho ke konci života a potřebujete s tím pomoc? Zemřel Vám někdo z blízkých a schází Vám podpora?

Poradenství ohledně vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Pomoc v krizi, psychická podpora

Ikona externí odkaz Krizové linky

Základní zdravotní úkony či ošetření prováděné doma

Charita Horažďovice Ikona externí odkaz Domácí zdravotní péče (charita.cz)

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy Ikona externí odkaz Advantis Medical – Advantis Medical

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Půjčovna kompenzačních pomůcek (charita.cz)

Poradna a půjčovna pomůcek (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty Ikona externí odkaz Půjčovna pomůcek – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Péče o nemocného v době nepřítomnosti pečující osoby

Terénní odlehčovací služby (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty) Ikona externí odkaz Terénní odlehčovací služby – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Hospicová péče a podpora pozůstalých

Domácí hospicová péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty) Ikona externí odkaz Domácí hospicová péče – Domácí hospic sv. Markéty (hospicmarketa.cz)

Hospicová péče – lůžková a ambulantní (Hospic svatého Lazara) Ikona externí odkaz www.hsl.cz

Poradna pro pozůstalé (Plzeňská zastávka, z.s.) Ikona externí odkaz www.plzenskazastavka.cz

Zaměstnání

Nedaří se Vám už dlouho získat zaměstnání a potřebujete s hledáním práce pomoc? Nemůžete pracovat na plný úvazek? Nemáte v zaměstnání vhodné podmínky pro výkon práce? Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok? Způsobil/a jste škodu v zaměstnání? Máte zdravotní či jiné překážky, které Vám znesnadňují pracovat?
Při ztrátě zaměstnání je nutné se do tří pracovních dnů zaregistrovat na příslušném úřadu práce Ikona externí odkaz Klatovy (uradprace.cz) do evidence žadatelů o zprostředkování zaměstnání.

Poradenství ohledně Vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Úřad práce Horažďovice Ikona externí odkaz Klatovy (uradprace.cz)

Úřad práce Klatovy Ikona externí odkaz Klatovy (uradprace.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen

Pomoc se zaměstnáváním osob se zdravotním omezením či duševním Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna (FOKUS – Písek, z.ú.) Ikona externí odkaz Sociální terapeutická dílna | Fokus Písek (fokus-pisek.cz)

Terapeutické dílny (Motýl, z.ú.) Ikona externí odkaz Terapeutické dílny MOTÝL (motyl-plzen.cz)

Pomoc v krizi

Ikona externí odkaz Krizové linky

Závislosti

Máte Vy nebo někdo blízký problém se závislostmi na alkoholu, drogách, hazardních hrách? Jsou Vaše děti závislé na sociálních sítích či hrách? Ohrožuje Vás na životě či zdraví závislost někoho z blízkého okolí?

Poradenství ohledně Vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz Plzeňský kraj – Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Pomoc v krizi

Ikona externí odkaz Krizové linky

Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Plus pro lidi v krizové situaci (diakoniezapad.cz)

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Terénní krizová služba (dchp.cz)