/  

Krizové řízení obce

Aktuálně - Informace o koronaviru

Informace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
Informační servis Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru WWW
Očkování
Očkování osob s chronickým onemocněním PDF
Přehled testovacích míst na hranici ČR s Německem PDF
Krajská linka pomáhá s registrací k očkování PDF
Vzor certifikátu o provedeném očkování PDF
Jedenáct bodů o vakcinaci PDF
Kde se přihlásit a co si připravit na očkování- návod krok za krokem PDF
Metodika pro asistovanou registraci a rezervaci očkování PDF
Otázky a odpovědi k registraci a očkování PDF
Plzeňský kraj buduje call centra pro seniory na pomoc s registrací k očkování PDF
Prezentace - Centrální rezervační systém pro zabezpečení očkování obyvatel PDF
Přehled očkovacích center v jednotlivých krajích PDF
Ministerstvo zdravotnictví spustí centrální rezervační systém PDF
Velký manuál k rezervaci očkování. Co vás čeká a jak se zachovat při potížích? PDF
Jak se mají objednat senioři 80+ a lidé bez přístupu k internetu? PDF
Leták - Očkování pro seniory PDF
Nejčastější otázky a odpovědi k očkování PDF
Informativní leták - Očkování v Plzeňském kraji PDF
Systém průběhu očkování v Plzeňském kraji PDF
Registrace do systému očkování COVID-19 PDF
Dokumenty
Zrušení několika mimořádných opatření MZ ČR ke COVID-19 od 1.5.2022 PDF
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 1.5.2022 PDF
MeSES_stanovisko_OMIKRON_222021-1-1 PDF
Desatero doporučení pro veřejnost PDF
Mimořádná a ochranná opatření a co aktuálně platí WWW
Pravidla pro návštěvu odběrového místa pro antigenní a PCR testy PDF
Souhrnné informace
Jak žít spolu a s virem PDF
Příznaky COVID-19 a příznaky chřipky PDF
Leták - Omezení sociálních kontaktů, ochrana rizikových skupin PDF
Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky PDF
Mimořádné opatření - nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření PDF
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ke karanténám - 14.09.2020 PDF
Na veřejnosti bezpečně PDF
Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie - 01.04.2020 PDF
Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě PDF
Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 PDF
Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce PDF
Informace - koronavir COVID - 19 PDF
Koronavir - Opatření Státního zdravotnického ústavu - 01/2020 PDF

Aktuálně

Souhrn - Krizové řízení ve vztahu k ORP - 1 PDF
Souhrn - Krizové řízení ve vztahu k ORP - 2 PDF
GDPR - Informovaný souhlas - SMS Info Kanál (SMS IK) PDF
Jak se chovat během bouřky? PDF
Informační servis Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru WWW
Očkování osob s chronickým onemocněním PDF

Ohrožení území

Zdroje mimořádných událostí PDF

Občan v ohrožení

Když zazní siréna PDF
Co dělat v případě evakuace WWW
Individuální ochrana WWW
Důležité telefony, odkazy PDF
Co dělat po povodni WWW
První pomoc PDF
Informace k řešení ptačí chřipky respektive pandemie chřipky WWW
Bezpečnostní desatero - požáry domů či bytů PNG
Evakuační zavazadlo neboli GO BAG PDF
Manuál pro veřejnost - Mimořádné situace v distribuční soustavě ČEZ PDF
Ochrana před povodněmi PDF
Opatření obce s rozšířenou působností při nebezpečí povodně a v době povodní PDF
Pár rad - Co dělat při teroristickém útoku PDF
Povinnosti občana při mimořádné události (MU) a krizovém stavu (KS) PDF
TULAREMIE zajíců - informace PDF
Výpadek elektrické energie - BLACKOUT PDF

Krizové orgány

Bezpečnostní rada PDF
Krizový štáb PDF
Povodňová komise PDF
Integrovaný záchranný systém WWW
Zákony a vyhlášky PDF
Krizové stavy PDF
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů města Horažďovice - JPO III SDH Horažďovice PDF