/  

Kde si co vyřídit

Zde naleznete souhrnné informace k jednotlivým úřadům, jaké dávky lze na kterém úřadu vyřídit a odkazy na konkrétní stránky s bližšími informacemi.Při vyřizování záležitostí na Městském úřadu Horažďovice je možné pro on-line tlumočení do českého znakového jazyka využít tzv.
Odkaz uvnitř stránkyTichou linku.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městskýúřad Horažďovice
Odkaz uvnitř stránkyOdbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úřad práce ČR

Pro Horažďovicko je místněpříslušnýÚP ČR, Kontaktní pracovištěKlatovy, Dislokované
pracoviště Horaždovice Ikona externí odkaz Klatovy

Zprostředkování zaměstnání
Ikona externí odkaz Pro občany
Ikona externí odkaz Pro zaměstnavatele
Ikona externí odkaz Práce a zaměstnání cizinců
Státní sociální podpora
Obecné informace o státní sociální podpoře Informace pro občany
Vzory vyplněných formulářůžádostí o dávky SSP Vzory vyplněných formulářů
Ikona externí odkaz Rodičovskýpříspěvek
Ikona externí odkaz Přídavek na dítě
Ikona externí odkaz Příspěvek na bydlení
Ikona externí odkaz Porodné
Ikona externí odkaz Pohřebné
Ikona externí odkaz Životní a existenční minimum
Hmotná nouze
Obecné informace o pomoci v hmotné nouzi Ikona externí odkaz Pomoc v hmotné nouzi
Ikona externí odkaz Příspěvek na živobytí
Ikona externí odkaz Doplatek na bydlení
Ikona externí odkaz Mimořádná okamžitá pomoc
Ikona externí odkaz Životní a existenční minimum
Příspěvek na péči, sociální služby
Obecné informace o příspěvku na péči a sociálních službách Příspěvek na péči a sociální služby
Ikona externí odkaz Příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Obecné informace o dávkách pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro OZP
Ikona externí odkaz Příspěvek na mobilitu
Ikona externí odkaz Příspěvek na zvláštní pomůcku
Ikona externí odkaz Průkaz OZP
Dávky pěstounské péče platné od 1. 1. 2022
Ikona externí odkaz Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky (od 1. 1. 2022)

Ikona externí odkaz Náhradní výživné

Česká správa sociálního zabezpečení

Pro Horažďovicko je místněpříslušná Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy a odloučené
pracovištěv Sušici Ikona externí odkaz OSSZ Klatovy – Česká správa sociálního zabezpečení
Důchody
Ikona externí odkaz Starobní důchod
Ikona externí odkaz Invalidní důchod
Ikona externí odkaz Vdovský/vdoveckýdůchod
Ikona externí odkaz Sirotčí důchod
Dávky nemocenského pojištění
Ikona externí odkaz Nemocenské
Ikona externí odkaz Ošetřovné
Ikona externí odkaz Dlouhodobé ošetřovné
Ikona externí odkaz Peněžitá pomoc v mateřství
Ikona externí odkaz Otcovská
Ikona externí odkaz Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Často hledané informace (dávky, příspěvky atd.)

Ikona externí odkaz Rodičovský příspěvek
Ikona externí odkaz Přídavek na dítě
Ikona externí odkaz Příspěvek na bydlení
Ikona externí odkaz Porodné
Ikona externí odkaz Pohřebné
Ikona externí odkaz Příspěvek na živobytí
Ikona externí odkaz Doplatek na bydlení
Ikona externí odkaz Mimořádná okamžitá pomoc
Ikona externí odkaz Životní a existenční minimum
Ikona externí odkaz Příspěvek na péči a sociální služby
Ikona externí odkaz Příspěvek na mobilitu
Ikona externí odkaz Příspěvek na zvláštní pomůcku
Ikona externí odkaz Průkaz OZP
Ikona externí odkaz Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky (od 1. 1. 2022)
Ikona externí odkaz Žádost o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti
Ikona externí odkaz Práva a povinnosti uchazeče a zájemce
Ikona externí odkaz Starobní důchod
Ikona externí odkaz Invalidní důchod
Ikona externí odkaz Vdovský/vdoveckýdůchod
Ikona externí odkaz Sirotčí důchod
Ikona externí odkaz Nemocenské
Ikona externí odkaz Ošetřovné
Ikona externí odkaz Dlouhodobé ošetřovné
Ikona externí odkaz Peněžitá pomoc v mateřství
Ikona externí odkaz Otcovská
Ikona externí odkaz Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství