/  

Hospodaření města, rozpočet

Ikona externí odkaz Odkaz k detailním informacím Monitor MF ČR

2022

Schválený rozpočet na rok 2022 PDF
Rozpočet na rok 2022 – hospodářská činnost PDF

2021

Schválený rozpočet na rok 2021 PDF
Rozpočet 2021 – hospodářská činnost PDF
Zveřejnění pravidel rozpočtového provizória na rok 2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 01/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 02/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 03/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 04/2021 a 05/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 06/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 07/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 08/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 09/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 10/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 11/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 12/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 13/2021 PDF
Rozpočtové opatření č. 14/2021 PDF

2020

Schválený rozpočet na rok 2020 PDF
Rozpočet 2020 – hospodářská činnost PDF
Rozpočtová opatření č. 01–12 / 2020 PDF
Zveřejnění rozpočtových opatření č 1-12 roku 2020 PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 PDF
Účetní závěrka za rok 2020 PDF
Závěrečný účet za rok 2020 PDF
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 PDF

2019

Schválený rozpočet na rok 2019 PDF
Rozpočet 2019 – hospodářská činnost PDF
Rozpočtová opatření č. 01–17 / 2019 PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 PDF
Účetní závěrka za rok 2019 PDF
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 PDF
Závěrečný účet za rok 2019 PDF

2018

Schválený rozpočet na rok 2018 PDF
Účetní závěrka za rok 2018 PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 PDF
Závěrečný účet za rok 2018 PDF
Rozpočtové opatření č. 01 - 17 / 2018 PDF
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 PDF

2017

Rozpočet 2017 PDF
Rozpočet 2017 - hospodářská činnost PDF
Rozpočtové opatření č. 01-18 / 2017 PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 PDF
Závěrečný účet za rok 2017 PDF

2016

Rozpočet 2016 PDF
Rozpočet 2016 - hospodářská činnost PDF
Účetní závěrka za rok 2016 PDF
Závěrečný účet za rok 2016 PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 PDF

2015

Rozpočet 2015 PDF
Závěrečný účet za rok 2015 PDF
Účetní závěrka za rok 2015, přílohy D a E zprávy auditora PDF

2014

Rozpočet 2014 PDF
Závěrečný účet za rok 2014 PDF
Účetní závěrka za rok 2014, přílohy D, E zprávy auditora PDF

2013

Rozpočet 2013 PDF
Závěrečný účet za rok 2013 PDF
Účetní závěrka za rok 2013, přílohy D a E zprávy auditora PDF

2012

Rozpočet města Horažďovice 2012 PDF
Závěrečný účet za rok 2012 PDF
Účetní závěrka za rok 2012, přílohy D a E zprávy auditora PDF

2011

Rozpočet Města Horažďovice 2011 PDF
Závěrečný účet za rok 2011 PDF
Účetní závěrka 2011, příloha D zprávy auditora PDF

2010

Rozpočet Města Horažďovice 2010 PDF
Závěrečný účet za rok 2010 PDF

2009

Rozpočet města 2009 PDF
Závěrečný účet za rok 2009 PDF
Rozpočet města 2009 - hospodářská činnost PDF

2008

Rozpočet města 2008 PDF
Rozpočet města 2008 - hospodářská činnost PDF

2007

Rozpočet města 2007 PDF
Rozpočet města 2007 - hospodářská činnost PDF

2006

Rozpočet města 2006 PDF
Rozpočet města 2006 – hospodářská činnost PDF

2005

Rozpočet města 2005 PDF
Rozpočet města 2005 - hospodářská činnost PDF

2004

Rozpočet města 2004 PDF

2003

Rozpočet města 2003 PDF

2002

Rozpočet města 2002 PDF