/  

Dokumenty

Zde naleznete aktuální dokumenty a výstupy z komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku.

Komunitní plán

DokumentKomunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku na období 2023–2025

Silné a slabé stránky, příležitostí a ohrožení a vize rozvoje sociální oblasti na Horažďovicku
SWOT analýza stávajícího systému sociálních a návazných služeb na Horažďovicku
Vize sociální oblasti na Horažďovicku
Výstupy z mapování sociální situace na Horažďovicku (2020)
Základní socio-demografický popis území SO ORP Horažďovice
Popis poskytovaných sociálních služeb na Horažďovicku
Popis zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Horažďovice
Výstupy z průzkumů potřeb
Další dokumenty ke komunitnímu plánování
Vyhodnocení ankety pro veřejnost
Základní listina KPSS Horažďovice