/  

Dluhy a finanční problémy

Dluhy a finanční problémy

Nemáte dost peněz na základní životní potřeby? Máte potíže s hospodařením s penězi? Nemůžete splácet dluhy? Nemáte přehled o všech svých dluzích? Hrozí Vám exekuce nebo již nějakou máte? Zvažujete oddlužení?


Potřebné informace k dluhové problematice můžete nalézt na Ikona externí odkaz Jak přežít dluhy (jakprezitdluhy.cz)

Dluhové poradenství

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni) Ikona externí odkaz Individuální poradenství – Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Základní dluhové poradenství, pomoc s komunikací s věřiteli

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Pomoc v krizových situacích

Ikona externí odkaz Krizové linky

Práce s rodinou

Archa pro rodiny s dětmi (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Archa pro rodiny s dětmi (diakoniezapad.cz)

Sociálně aktivizační služby (Domus – centrum pro rodinu, z.s.) Ikona externí odkaz Sanace rodiny | Domus (domus-cpr.cz)

Terén pro ohrožené osoby (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Terén pro ohrožené osoby (diakoniezapad.cz)

Potravinová pomoc

Materiální a potravinová pomoc (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Materiální a potravinová pomoc (charita.cz)