/  

Czech Point

Czech Point

Městský úřad Horažďovice, živnostenský odbor je kontaktním místem veřejné správy v systému Czech POINT a poskytuje pro veřejnost tyto služby:

Výstupy z informačních systémů veřejné správy a základních registrů

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Záznam o využívání údajů v registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 • Zprostředkovaná identifikace

Agendy informačního systému datových schránek

 • Zřízení datové schránky
 • Vydání nových přístupových údajů
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zrušení přístupu pověřené osoby
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Povolení příjmu poštovních datových zpráv
 • Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv
 • Oznámení o změně statutárního orgánu
 • Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Konverze dokumentů

 

 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Správní poplatky

 

 • 100 Kč výpis z rejstříku trestů
 • 100 Kč ostatní výpisy a 50 Kč za každou i započatou stranu
 • 200 Kč provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci
 • 30 Kč konverze dokumentů za každou i započatou stranu
Kontakty

Městský úřad Horažďovice
živnostenský odbor
1. patro, kanceláře č. 127 a 128

Ing. Jaroslava Radová
Ikona telefon371 430 520

Bc. Štěpánka Chroustová
Ikona telefon371 430 538

urad@muhorazdovice.cz

Na základě předchozí domluvy lze žádosti vyhovět i mimo úřední hodiny.