/   / Czech Point

Czech Point

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Městský úřad Horažďovice, živnostenský odbor je kontaktním místem veřejné správy v systému Czech POINT a poskytuje pro veřejnost tyto služby:

Výstupy z informačních systémů veřejné správy a základních registrů

 

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík,
 • spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně
 • prospěšných společností)
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Záznam o využívání údajů v registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 • Zprostředkovaná identifikace

Agendy informačního systému datových schránek

 

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Žádost o zneplatnění přístupových údajů
 • pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/ PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/ PFO/FO
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

Konverze dokumentů

 

 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Správní poplatky

 

 • 100 Kč výpis z rejstříku trestů
 • 100 Kč ostatní výpisy a 50 Kč za každou i započatou stranu
 • 200 Kč opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky 200 Kč provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci 30 Kč konverze dokumentů za každou i započatou stranu
Kontakty

Městský úřad Horažďovice
živnostenský odbor
1. patro, kanceláře č. 127 a 128

Ing. Jaroslava Radová
Ikona telefon371 430 520

Bc. Štěpánka Chroustová
Ikona telefon371 430 538

urad@muhorazdovice.cz

Na základě předchozí domluvy lze žádosti vyhovět i mimo úřední hodiny.