/  

Co zajišťují sociální služby?

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace například z důvodu věku, zdravotního stavu či životních návyků a z toho důvodu jsou vyloučeni ze společnosti či jsou tímto vyloučením ohroženy. Posláním sociálních a souvisejících služeb je pomoci těmto lidem navracet se zpět do běžného života ve společnosti.

Sociální služby jsou upravenyIkona externí odkaz zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který rozeznává celkem 33 druhů sociálních služeb (např. domovy pro seniory, azylové domy,  pečovatelská služba aj.), jejich součástí je vždy bezplatné poskytování  základního sociálního poradenství.

Sociální služby jsou buďto pobytové, ambulantní, nebo terénní.

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Jedná se především o domovy pro seniory či pro lidi se zdravotním postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy.

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či  dopravována do specializovaných zařízení. Jedná se například o poradny, denní stacionáře  nebo kontaktní centra.

Terénními službami se rozumí služby, které jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy pro ohroženou mládež.

Ikona externí odkaz Poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby či organizace, které sociální služby poskytují a jsou povinné dodržovat platnou legislativu a poskytovat sociální služby dle  platných Ikona externí odkaz standardů kvality.

Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, poskytuje stát prostřednictvím příslušného úřadu práce Ikona externí odkaz příspěvek na péčiIkona externí odkaz Žádost o příspěvek na péči se podává prostřednictvím formuláře na místně příslušném úřadu práce.