/  

Časté dotazy a požadavky

Časté dotazy a požadavkyQQQQ

Czech POINT

Odkaz uvnitř stránkyCzech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Osobní doklady

Vyřídíte na Odkaz uvnitř stránkySprávním odboru č. dveří 121, další informace o občanských průkazech a cestovních dokladech najdete „zde"

Škola a školka

Záležitosti a informace ohledně školních a předškolních zařízeních obdržíte na 
Odkaz uvnitř stránkyOdboru památkové péče, školství a kultury.

Doprava

Záležitosti a informace ohledně dopravy a souvisejících záležitostí řeší 
Odkaz uvnitř stránkyOdbor dopravy a silničního hospodářství.

Matrika

Veškeré matriční úkony obstarává Odkaz uvnitř stránkySprávní odbor.

Místní poplatky

Správní a místní poplatky vyplývající z vykonávané agendy vybírá Odkaz uvnitř stránkyFinanční odbor.

Stavba

Správu v oblasti výstavby a související agendu vykonává Odkaz uvnitř stránkyOdbor výstavby a územního plánování.

Stížnosti

Stížnost lze podat poštou nebo na podatelně městského úřadu  Odkaz na podatelnu. Pro vyřízení a zapsání stížnosti je nutné, aby obsahovala všechny náležitosti podle Odkaz uvnitř stránkyPravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností.