/  

Bydlení

Bydlení

Nemáte, jak platit nájem? Žijete v nevyhovujícím bydlení? Hrozí Vám vystěhování? Ocitli jste se na ulici? Musíte opustit bydlení kvůli domácímu násilí? Je pro Vás těžké starat se o domácnost? Postihla Vás nenadálá živelná událost a byt je náhle neobyvatelný? Potřebujete poradit, jak zajistit bydlení? Máte sníženou soběstačnost a hledáte vhodné bydlení se zajištěním pečovatelské služby nebo jiné podpůrné služby?

Poradenství ohledně Vaší situace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Horažďovice Ikona externí odkaz ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň (Bílý kruh bezpečí, z.s.) Ikona externí odkaz Plzeň (bkb.cz)

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) Ikona externí odkaz TAMTAM Sociální poradna

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Občanská poradna (charita.cz)

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.) Ikona externí odkaz Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice (rodinnaporadna-strakonice.cz)

Odborné sociální poradenství (Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Městský ústav sociálních služeb Klatovy: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (musskt.cz)

Pomoc v krizových situacích

Ikona externí odkaz Krizové linky

Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Intervenční centrum Plzeňského kraje (dchp.cz)

Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy) Ikona externí odkaz Plus pro lidi v krizové situaci (diakoniezapad.cz)

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) Ikona externí odkaz Terénní krizová služba (dchp.cz)

Pomoc s dočasným bydlením

Azylový dům (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) Ikona externí odkaz Azylový dům - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (centrumpribram.cz)

MěÚSS Strakonice - Azylový dům (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Azylový dům | Muss strakonice

Azylový dům (Oblastní charita Klatovy) Ikona externí odkaz Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (charitakt.cz)

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Městská charita Plzeň) Ikona externí odkaz Adresář (mchp.cz)

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (Charita Veselíčko) Ikona externí odkaz Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (charita.cz)

MěÚSS Strakonice - Noclehárna pro osoby bez přístřeší (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Noclehárna | Muss strakonice

Sociálně integrační byt (Charita Horažďovice) Ikona externí odkaz Hlavní stránka (charita.cz)

Žádost o městský či obecní byt směřujte na obecní či městský úřad dané obce

Odbor investic, rozvoje a majetku města (městský úřad Horažďovice) Ikona externí odkaz ODBOR INVESTIC, ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Nepřetržité zajištění bezpečí osob s rizikem ohrožení zdraví či zhoršení zdravotního stavu

Tísňová péče (Anděl Strážný) Ikona externí odkaz Tísňová péče a monitorovací zařízení | Proč si vybrat Anděla Strážného (andelstrazny.eu)

Osoby se sníženou soběstačností mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou či o umístění v některé z pobytových služeb (např. Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením)

Ikona externí odkaz Odbor investic, rozvoje a majetku města (městský úřad Horažďovice) kontakty: Ikona externí odkaz KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)
Žádost o umístění v DPS Ikona externí odkaz ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA. | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE (mesto-horazdovice.cz)

Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace Ikona externí odkaz Kontakty - Domov pro seniory Blatná (domovblatna.cz)

Domov pro seniory (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě - Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Rybniční | Muss strakonice

MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory Lidická (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov pro seniory, Lidická | Muss strakonice

Domovy se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.) Ikona externí odkaz Clementas Janovice | Clementas

Domov se zvláštním režimem (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz O službě - Oficiální stránka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov (dhmirosov.cz)

MěÚSS Strakonice - Domov se zvláštním režimem Rybniční (Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Ikona externí odkaz Domov se zvláštním režimem, Rybniční | Měuss strakonice

Domov se zvláštním režimem (Sociální a zdravotní centrum Letiny, s.r.o.) Ikona externí odkaz SZC Letiny

Domov se zvláštním režimem (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby - Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace) Ikona externí odkaz Služby – Dům sociální péče Kralovice (dspkralovice.cz)