/  

Archiv

Zde naleznete dokumenty a výstupy z minulých procesů komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku.

Komunitní plán pro území SO ORP Horažďovice a Mikroregionu Prácheňsko na období 2008–2012